Galérie > ... > ... > Miroľa > 39 Obrázky
Na prehľad
Czech (Česky)
Danish (Dansk)
German (Deutsch)
English
Spanish (Español)
Greek
Russian (Русский)
Slovak (Slovensky)
Miroľa

Gréckokatolícky drevený chrám Ochrany Presvätej Bohorodičky, 1770, NKP Drevený chrám v Miroli bol postavený na dominantnej plošine v roku 1770. Zasvätený bol Ochrane Presvätej Bohorodičky. Po skončení druhej svetovej vojny, kedy bol značne poškodený, bol opravovaný hneď v roku 1945. Jedná sa o typický trojdielny, trojpriestorový a trojvežový objekt s troma krížmi. Pôvodne bol celý areál chrámu obohnaný dreveným plotom s drevenou bránkou. Dnes už zostala iba bránka. Konštrukcia chrámu je zrubová, veža má stĺpovú konštrukciu. Stavba je osadená na nízkej podmurovke. Veža vyrastá z predsiene. Strecha každej veže je pyramidálna s osadenou plochou cibuľou. Nad jej strieškou je menšia cibuľa a nad cibuľkou trojramenný kríž. Pôvodne boli vo veži tri zvony, dnes tu visia taktiež tri. Vstup do chrámu je cez predsieň zo západnej strany. Ikonostas (NKP) je charakteristický svojou pestrosťou farieb. Má štvorradovú architektúru s ikonami poukladanými na štyroch poschodiach. Hlavný rad a sviatky pochádzajú z polovice 18. stor., apoštoli a proroci z konca 18. stor. Diakonské dvere nie sú osadené krídlom. Cárske, dvojkrídlové dvere sú osadené šiestimi medailónmi - štyria evanjelisti a hore dva medailóny Zvestovania. Prvý, hlavný rad obsahuje ikony sv. biskupa Mikuláša, Bohorodičky Hodigitrie, Krista Učiteľa a ikonu Ochrany Presvätej Bohorodičky. Druhý je rad sviatkov v strede s ikonou Poslednej večere a tretí rad apoštolov. V strede tretieho radu je ikona Krista Veľkňaza. Štvrtý rad prorokov pozostáva z dvanástich medailónov v šiestich nadstavcoch. Vrch ikonostasu je ukončený tabuľovou ikonou Ukrižovania, kde je pod krížom Bohorodička a sv. evanjelista Ján. V chrámovej lodi visí staršia ikona Zosnutia Presvätej Bohorodičky zo 17. stor. Celý ikonostas bol v 70-tych rokoch 20. stor. reštaurovaný. Zdroj: www.drevenechramy.sk< 12 >
Tip: Vľavo hore sú odkazy na vyššie úrovne galérií.
Návštev: Spolu:328531 Dnes:154