Galérie > ... > ... > Mikulášová (Bardejovské kúpele) > 16 Obrázky
Na prehľad
Czech (Česky)
Danish (Dansk)
German (Deutsch)
English
Spanish (Español)
Greek
Russian (Русский)
Slovak (Slovensky)
Mikulášová
(Bardejovské kúpele)


Gréckokatolícky drevený chrám Ochrany Presvätej Bohorodičky, 1730 Pôvodný drevený chrám bol neznámeho zasvätenia, postavený v roku 1701. Predpokladá sa, že zrejme v dôsledku požiaru došlo k jeho zničeniu v roku 1727. Následne však už v roku 1730 bol dokončený nový, taktiež drevený chrám, ktorý bol zasvätený Ochrane Presvätej Bohorodičky. Chrám bol prenesený v roku 1931 do Bardejovských Kúpeľov, kde až dodnes priťahuje pozornosť návštevníkov. Zrubová stavba chrámu je osadená na kamennom základe a je trojdielna, trojpriestorová a trojvežová s troma krížmi. Hlavná veža má stĺpovú konštrukciu. Ostatné dve sú cibuľkovitého tvaru. V hlavnej veži sa nachádza jeden zvon. Vchod je v západnej časti a je vedený do predsiene. Ikonostas má päťradovú architektúru na piatich poschodiach. Originál pochádza z 18. stor., ale jeho časť sa nachádza v bardejovskom múzeu, pravdepodobne v rozloženom stave. Skelet ikonostasu je pôvodný, rovnako ako cárske dvere, ikony prorokov, Deésis a ikony pod hlavnými ikonami (5. rad). Kópie ikon boli v roku 2005 urobené zo štyroch hlavných ikon, ikon sviatkov a apoštolov. Namiesto správnej patrocinálnej ikony tu bola z neznámych dôvodov ikona Zosnutia Presvätej Bohorodičky. Ikonostas má dvojkrídlové cárske dvere. Na vrchu je šesť medailónov - štyria evanjelisti a dva medailóny Zvestovania. Namiesto Poslednej večere nad nimi je Mandylion. Prvý, hlavný rad pozostáva z ikon sv. Mikuláša biskupa, Bohorodičky Hodigitrie, Krista Učiteľa, ako posledná je chybná ikona Zosnutia Presvätej Bohorodičky . Správne by tam mala byť ikona Ochrany Presvätej Bohorodičky. Druhý rad obsahuje znázornenie sviatkov. Tretí rad je rad apoštolov, v strede s Kristom Veľkňazom, sv. Bohorodičkou a sv. Jánom Krstiteľom. Štvrtý rad obsahuje štyri medailóny, vždy s dvoma postavami prorokov. Uprostred je trojramenný kríž. Piaty rad pod hlavným radom pozostáva z ikon: kráľ Dávid, Obetovanie Izáka, Judita vo vojenskom tábore Holoferna, Judita zabila Holoferna. Vo svätyni na prestole je umiestnená ikona chrámového sviatku – Ochrany Presvätej Bohorodičky z 18. stor. Exteriér chrámu bol úplne zreštaurovaný v roku 2006. Zdroj: www.drevenechramy.sk


BJMikulasova (1)
BJMikulasova (2)
BJMikulasova (4)
BJMikulasova (5)
BJMikulasova (6)
BJMikulasova (16)
BJMikulasova (21)
BJMikulasova (22)
BJMikulasova (24)
BJMikulasova (25)
BJMikulasova (26)
BJMikulasova (27)
BJMikulasova (30)
BJMikulasova (34)
BJMikulasova (37)
P8020123
  
Tip: Vľavo hore sú odkazy na vyššie úrovne galérií.
Návštev: Spolu:323792 Dnes:673