Galérie > ... > ... > Krivé > 16 Obrázky
Na prehľad
Czech (Česky)
Danish (Dansk)
German (Deutsch)
English
Spanish (Español)
Greek
Russian (Русский)
Slovak (Slovensky)
Krivé

Gréckokatolícky drevený chrám svätého Lukáša, 1826, NKP Drevený filiálny chrám v Krivom je charakteristický svojou masívnosťou a jednoduchosťou objektu. Bol postavený v roku 1826 a je zasvätený sv. evanjelistovi Lukášovi. Zo stavebného hľadiska ide o trojpriestorový objekt, avšak v dôsledku neskorších úprav pôsobí jednoliato. Chrám stratil svoju trojvežovosť, ktorá je charakteristická pre drevené chrámy byzantského obradu. Je postavený na kamennom základe s jednou vežou a dvoma krížmi. Vo veži sa nachádzajú dva zvony, z toho jeden z roku 1826. Ikonostas je štvorradový. Pochádza z polovice 18. stor. V hlavnom rade sú ikony: sv. biskup Mikuláš, Bohorodička Hodigitria, Kristus Učiteľ a ikona sv. Lukáša, patróna chrámu. Druhý rad ikon je rad sviatkov, ktorý je v strede predelený ikonou Poslednej večere. Apoštolský rad obsahuje spolu šesť ikon v strede s ikonou Krista Veľkňaza. Je z konca 18. stor. Rad prorokov s dvojicami postáv tiež pravdepodobne pochádza z konca 18. stor. Cárske dvere sú dvojkrídlové, bohato zdobené so šiestimi medailónmi, ktoré zachytávajú štyroch evanjelistov a výjav Zvestovania. Ikonostas je ukončený uprostred malým pozláteným krížikom. Okrem toho sa v chráme nachádzajú tri vzácne ikony: Krst v Jordáne, Ježišovo umučenie, sv. archanjel Michal. Posledné väčšie opravy boli vykonané v rokoch 1965 – 1970. V roku 2003 bol opravený základ chrámu a v roku 2006 bola zreštaurovaná veža. Zdroj: www.drevenechramy.sk


001_logo
Krive (1)
Krive (3)
Krive (4)
Krive (7)
Krive (8)
Krive (10)
Krive (12)
Krive (13)
Krive (17)
Krive (26)
Krive (27)
Krive (28)
Krive (29)
Krive (31)
Krive (34)
  
Stlačením S otvoríte vyhľadávanie.
Návštev: Spolu:323841 Dnes:722