Galérie > ... > ... > Kožany > 21 Obrázky
Na prehľad
Czech (Česky)
Danish (Dansk)
German (Deutsch)
English
Spanish (Español)
Greek
Russian (Русский)
Slovak (Slovensky)
Kožany

Gréckokatolícky drevený chrám Stretnutia Pána so Simeonom, 1760, NKP Dominantou obce Kožany, nachádzajúcou sa v bardejovskom okrese je drevený gréckokatolícky chrám Stretnutia Pána so Simeonom. Jeho vznik sa viaže na rok 1760. Pôvodne bol zasvätený Ochrane Presvätej Bohorodičky (Pokrov). Tento chrám je jednou z najstarších zachovaných pamiatok na území východného Slovenska. Hlavne kvôli vzácnej výzdobe interiéru a zaujímavému ikonostasu patrí táto cerkov medzi hodnotné sakrálne objekty. Chrám je trojdielny, trojpriestorový, s troma krížmi na troch oddelených vežiach. Vznikol na kamennom základe. Celá stavba má zrubovú konštrukciu Na pokrytie jednotlivých častí stavby je použitá typická šindľová krytina. Vo veži chrámu sa nachádzajú tri zvony, z ktorých jeden je mimoriadne vzácny, pretože pochádza z roku 1406 a je úplne ojedinelý medzi zvonmi drevených cerkví. Celého chrámovému priestoru dominuje jedinečný ikonostas zložený z piatich radov. Hlavný rad je osadený ikonami sv. biskupa Mikuláša, Bohorodičky Hodigitrie, Krista Učiteľa a ikonou Stretnutia Pána so Simeonom. Diakonské dvere nemajú krídla, zatiaľ čo cárske dvere sú klasické, s výjavmi Zvestovania a štyroch evanjelistov. Druhý rad obsahuje dvanásť ikon sviatkov. V strede je znázornenie Poslednej večere s dvanástimi apoštolmi. Tretí apoštolský rad tvoria ikony jednotlivých apoštolov, predelený ikonou Krista Veľkňaza. Štvrtý rad prorokov pozostáva z dvanástich samostatných medailónov. Uprostred radu je Ukrižovanie Krista s postavami Bohorodičky a sv. apoštola Jána. Piaty rad tvoria ikony pod hlavným radom, sú to ikony sv. apoštolov Petra a Pavla s Bohorodičkou a ikona zobrazujúca Jakubov sen. Steny lode i svätyne sú pokryté vzácnymi maľbami pochádzajúcimi z 18. stor. Posledné interiérové reštauračné práce boli vykonané v rokoch 1965 - 1970. Exteriér chrámu bol reštaurovaný v rokoch 2000 - 2003. Zdroj: www.drevenechramy.sk


001_logo
P7280001
P7280003
P7280004
P7280005
P7280006
P7280007
P7280009
P7280010
P7280012
P7280015
P7280018
P7280021
P7280022
P7280023
P7280024
P7280025
P7280028
P7280032
P7280035
P7280037
   
Stlačením S otvoríte vyhľadávanie.
Návštev: Spolu:703.910 Dnes:78   No Cache! |  | Pomoc