Galérie > ... > ... > Krajné Čierno > 19 Obrázky
Na prehľad
Czech (Česky)
Danish (Dansk)
German (Deutsch)
English
Spanish (Español)
Greek
Russian (Русский)
Slovak (Slovensky)
Krajné Čierno

Gréckokatolícky drevený chrám svätého Bazila Veľkého, 1730, NKP Krajné Čierno je filiálku starobylej farnosti Ladomirová. Drevený chrám bol v obci postavený v roku 1730. Zasvätený je sv. Bazilovi Veľkému – jednému z najvýznamnejších východných svätcov. V čase druhej svetovej vojny, v bojoch o Dukliansky priesmyk, bola obec, ale aj chrám značne poškodený. Opravovaný bol v rozpätí rokov 1947-1948. Chrám je osadený na kamennom základe. Je trojdielny, trojpriestorový, trojvežový s troma krížmi. Hlavná veža vyrastá z predsiene. Na vrchu každej z troch veží je osadený trojramenný kríž. Vo veži je zavesený jeden zvon z roku 1876. Ikonostas (NKP) v chráme má štvorradovú architektúru na štyroch poschodiach. Pochádza z čias výstavby chrámu, z 18. stor., niektoré ikony zo 17. stor. V prvom rade je netypicky päť ikon: Nanebovstúpenie Pána, sv. biskup Mikuláš, Bohorodička Hodigitria, Kristus Učiteľ, sv. Bazil Veľký. Taktiež netypicky je tu namiesto troch len dvoje dverí v hlavnom rade, diakonské a cárske. Osadené sú iba dvojkrídlové cárske dvere, vybavené šiestimi medailónmi (štyria evanjelisti a hore dva medailóny Zvestovania). Druhý rad je rad sviatkov v strede s ikonou Poslednej večere. Tretí apoštolský rad obsahuje šesť ikon s dvojicami postáv. Uprostred je ikona Krista Veľkňaza. Štvrtý rad prorokov pozostáva zo šiestich osobitných medailónov s dvojicami postáv. Ikonostas je uprostred hore ukončený klasickým spôsobom, Ukrižovaním Krista s Máriou a sv. apoštolom Jánom. Vzácna je aj ikona Snímania z kríža na prestole vo svätyni zo 17. stor. Posledné reštaurovanie ikonostasu sa uskutočnilo v rokoch 2000 - 2005. Drevený chrám v Krajnom Čiernom patril medzi sto najohrozenejších pamiatok sveta, aj vďaka tomu sa podarilo získať dostatok finančných prostriedkov na opravu chrámu v rokoch 2000 - 2004. Zdroj: www.devenechramy.sk


001_logo
IMGP8436
IMGP8449
krajne_cierno1 (1)
krajne_cierno1 (3)
krajne_cierno1 (4)
krajne_cierno1 (5)
krajne_cierno1 (6)
krajne_cierno1 (7)
krajne_cierno1 (9)
krajne_cierno1 (10)
krajne_cierno1 (13)
krajne_cierno1 (16)
krajne_cierno1 (17)
P5140038
P5140039
P5140041
P5140044
P5140047
     
Tip: Vľavo hore sú odkazy na vyššie úrovne galérií.
Návštev: Spolu:738.365 Dnes:685   No Cache! |  | Pomoc