Galérie > ... > ... > Jalová > 11 Obrázky
Na prehľad
Czech (Česky)
Danish (Dansk)
German (Deutsch)
English
Spanish (Español)
Greek
Russian (Русский)
Slovak (Slovensky)
Jalová

Gréckokatolícky drevený chrám svätého Juraja, 18. storočia.
Na svahu nad obcou Jalová bol v roku 1792 postavený malý, pre vtedajší počet obyvateľov dostačujúci, gréckokatolícky chrám. Bol zasvätený sv. veľkomučeníkovi Jurajovi. Vo väčšom rozsahu bol opravovaný už v roku 1831. Tento chrám patril tiež k tzv. "chrámom v kožuchu", bol omietnutý a obielený. V roku 2002 došlo k rozsiahlym opravám v chráme, bol kompletne obnovený, ale už neomietnutý. Je to chrám jednoduchej zrubovej konštrukcie, postavený na kamennom základe. Zo stavebného hľadiska ide o klasický trojpriestorový, trojdielny, dvojvežový chrám s dvoma kovovými krížmi. Hlavná veža má stĺpovú konštrukciu a je zakončená cibuľkou, na ktorej je osadený trojramenný kríž. Malá veža nad svätyňou je zakončená taktiež trojramenným krížom. Obidva veže ako aj strecha sú pokryté šindľom. Vchod je iba jeden zo západnej strany. V hlavnej veži sú dva zvony. Jeden je z roku 1908, druhý bol preliaty v roku 2001. Ikonostas má štvorradovú architektúru s ikonami umiestnenými na štyroch poschodiach. Pochádza z polovice 18. stor. zrejme z čias stavby chrámu. Prvý rad pozostáva zo štyroch hlavných ikon sv. biskupa Mikuláša, Bohorodičky Hodigitrie, Krista a sv. veľkomučeníka Juraja. Zaujímavosťou tohto ikonostasu je, že ikony svätcov v hlavnom rade sú osadené z priestorových dôvodov kolmo na ikonostas. Diakonské dvere sú bez krídel. Cárske dvere sú dvojkrídlové so šiestimi medailónmi (štyria evanjelisti a hore dva medailóny Zvestovania). Druhý rad sviatkov je uprostred rozdelený ikonou Poslednej večere. Tretí apoštolský rad tvorí šesť ikon s dvojicami postáv, kde uprostred je ústredná ikona Krista Veľkňaza. Štvrtý rad obsahuje štyri medailóny s dvojicami postáv prorokov, ktoré sú však pre nedostatok miesta rozložené na strope. Ikonostas je ukončený krížom a postavami Bohorodičky a sv. evanjelistu Jána. Zdroj: www.drevenechramy.sk


jalova (3)
jalova (4)
jalova (5)
jalova (6)
jalova (7)
jalova (9)
jalova (13)
jalova (16)
jalova (18)
jalova (19)
jalova (20)
 
Stlačením L sa môžete prihlásiť.
Návštev: Spolu:557885 Dnes:199