Άλμπουμ > ... > Thursday 29 May 2008
Γενική προεπισκόπηση
Czech (Česky)
Danish (Dansk)
German (Deutsch)
English
Spanish (Español)
Greek
Russian (Русский)
Slovak (Slovensky)
Thursday
29 May 2008


7:30-8:00 breakfast
8.15–8.40 emails home
8:50–9:35 visiting lessons, discussion
9:55–11:30 Presentations of the special task
12.00-12.30 lunch
12:30 – 6:00 Trip (Valkov) “Dam(m's) Games”
5:30 Evaluation of the day
6:30pm dinner
Free time


Tip: On the small navigation in the left upper corner you can directly jump to all the parent levels.
Επισκέψεις: Σύνολο:50.229 Σήμερα:137   No Cache! |  | Βοήθεια