Άλμπουμ > ... > Wednesday 28 May 2008
Γενική προεπισκόπηση
Czech (Česky)
Danish (Dansk)
German (Deutsch)
English
Spanish (Español)
Greek
Russian (Русский)
Slovak (Slovensky)
Wednesday
28 May 2008


7:30-8:00 breakfast
8:10–9:40 Creative workshop /1
9.50–11.50 Creative workshop /2
12.15-12.35 lunch
12:30-13:30 Teenagers in Denmark and Slovakia
1:45–3:00 pm creative workshop /3
3:15-4.00 pm emails home
4.30-9.00 pm: children: visiting Slovak families and dinner
5.00-9.00 pm: teachers: International cuisine, socializing


Tip: The Top 13 on this page does only show the most viewed images of THIS directory.
Επισκέψεις: Σύνολο:703.585 Σήμερα:104   No Cache! |  | Βοήθεια