Άλμπουμ > ... > Tuesday 27 May 2008
Γενική προεπισκόπηση
Czech (Česky)
Danish (Dansk)
German (Deutsch)
English
Spanish (Español)
Greek
Russian (Русский)
Slovak (Slovensky)
Tuesday
27 May 2008


7:30-8:00 beasfast
8:00–9:00 Brainstorming to the special task (work in groups)
9:00–9:15 info to Try to survive
9:15–11:15: Try to survive/1: in town
11:15-12:00 presentation of results
12.15-12.35 lunch
1:00–5.30pm: Try to survive/2: in nature
5:30pm Evaluation of the day
6:30pm dinner
Free time


Tip: On the small navigation in the left upper corner you can directly jump to all the parent levels.
Επισκέψεις: Σύνολο:703.579 Σήμερα:98   No Cache! |  | Βοήθεια